top of page

บริการของเรา

พราวด์เนอร์ซิ่งโอม เราดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะจิตใจนั้นสัมพันธ์กับกาย โดยใช้พลังจากธรรมชาติ ต้นไม้และความร่มรื่น เพื่อช่วยบำบัดฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ ประกอบกับได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยทำให้สนุกสนาน อบอุ่น และผ่อนคลายเสมือนอยู่บ้าน

  • เราดูแลผู้สูงอายุ – ส่งเสริมและฟื้นฟูร่างกายและสภาวะอารมณ์ ด้วยกิจกรรมบำบัด การบำบัดทางร่วม เพื่อให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น

  • เราดูแลผู้สูงอายุติดเตียง – รับอาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ผู้ป่วยเจาะคอ รับอ็อกซิเจน ดูแลสายสวนปัสสาวะ ป้องกันมิให้เกิดแผลกดทับ

  • เราดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นให้กลับสู่สภาวะปกติ – ฟื้นฟูร่างกาย ดูแลแผล การบริหารยาตามแพทย์สั่ง กายภาพบำบัด

ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชม. 
ดยสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัช นักกายภาพ

พราวด์สถานที่พักผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสะดวกสบายเหมือนบ้าน
บ้านที่ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดยมีทีมออกแบบโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล
ค่าบริการเริ่มต้น.png

บริการของเราพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

bottom of page