top of page

NEWS & UPDATE

Open house Proud nursing home "เปิดบ้านแห่งความสุข"

พาชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud nursing home "เปิดใหม่"

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดโปร่ง ร่มรื่น น่าอยู่ และ ปลอดภัย ... หัวใจสำคัญของ Proud Nursing Home

>> Proud Nursing Home ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การบริการสุขภาพ เพื่อให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเราเปรียบเสมือนบ้าน บ้านแห่งความสุข… ทุกวัน

>> พราวด์ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ประสงค์จะดูแลให้ท่านเป็นผู้มีอายุยืนยาว ที่มีความสุข

Proud Nursing Home ตั้งอยู่ที่ ปากเกร็ด นนทบุรี

…………….

Proud nursing home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

Tel : 094 6247899, 083 5414245

open house 4 Feb 08.jpg

เปิดบ้านแห่งความสุข

เปิดบ้านให้เยี่ยมชม ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud Nursing Home

Read More
ตั้งศาล 35.jpg

พิธีตั้งศาลพระพรหม

พิธีตั้งศาลพระพรหม เชิญองค์ท้าวมหาพรหมขึ้นสู่แท่นประทับ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud Nursing Home

สาธารณสุข อ.ปากเกร็ด 01.jpg

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสอบการกำจัดขยะติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลปากเกร็ด เข้ามาดูแลระบบและตรวจสอบ การกำจัดขยะติดเชื้อ ให้พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม

กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ 01.jpg

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจเยี่ยมสถานที่

กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

มาตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่ เพื่อออกใบอนุญาต

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพราวด์เนอร์สซิ่งโฮม

bottom of page